Obsługa dokumentacji

Nicrometal S.A. wykonuje na zlecenie Klientów prace związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej procedur recyclingu. Prace te obejmują:

  • prowadzenie kart ewidencji odpadów,
  • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez daną firmę,
  • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości dla Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego,
  • doradztwo w zakresie segregacji odpadów itp. – więcej patrz OBSŁUGA FIRM PRODUKCYJNYCH