Odpowiedzialny biznes

Naszym wyborem jest świadome rozwijanie firmy w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że tylko odpowiedzialny, uczciwy biznes daje podstawę do trwałego rozwoju firmy, postępu, ochrony środowiska i rozwoju społecznego.

Uczciwość
Działamy zgodnie z obowiązującym prawem, etyką zawodową i wewnętrznymi procedurami. Jasne reguły czynią nasze postępowanie przejrzystym.

Relacje z Klientami
Dążymy do powstania partnerskich relacji z Klientami opartych na obopólnej korzyści dzięki wieloletniej współpracy i ciągłemu doskonaleniu. Dla naszych Klientów chcemy być stabilnym i niezawodnym partnerem.

Naszym priorytetem jest utrzymanie wyznaczonych standardów jakości oferowanych usług oraz dążenie do jak najwyższego poziomu zadowolenia Klientów.

Jesteśmy otwarci na sugestie Klientów dotyczące działania firmy, zakresu oferty itp. Dążymy do ciągłego ulepszania naszej organizacji w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań naszych partnerów handlowych.

Odpowiedzialność wobec pracowników
Ludzie tworzą najwyższą wartość i stanowią jedno ze źródeł sukcesu firmy.

Zależy nam na stworzeniu przyjaznego środowiska pracy – począwszy od zapewnienia dobrych warunków pracy, skończywszy na dbałości o relacje międzyludzkie i przyjazną atmosferę.

Ekologia
Dbamy o ochronę środowiska naturalnego jako podstawowego wspólnego dobra.

Ekologia wpisana jest w misję naszej firmy: pozyskujemy od przedsiębiorstw produkcyjnych odpady przemysłowe, dbamy o ich właściwe składowanie, transport, segregowanie oraz recycling. Czynimy to zgodnie z przyjętymi procedurami bazującymi na wymogach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Nasza działalność przyczynia się do zniwelowania negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego.

Ekologia na co dzień
Wszelkie działania odbywające się w firmie poddawane są kontroli z punktu widzenia ich wpływu na środowisko.

Promujemy proekologiczne zachowania w firmie, np. przekazywanie informacji w formie elektronicznej, zakup urządzeń o zmniejszonym poborze energii itp.

Prowadzimy edukację ekologiczną pracowników – zachęcamy ich do działania zgodnie z zasadą „wyłącz-zakręć-segreguj”.

Relacje z lokalną społecznością
Uznajemy swój moralny obowiązek wspierania rozwoju społeczeństwa, w którym funkcjonuje firma. Obowiązek ten realizujemy poprzez promocję sportu oraz proekologicznych inicjatyw społecznych. Od kilku lat sponsorujemy akcję „Sprzątanie Świata”.