Doradztwo

Wykorzystując ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku recyclingu odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, Nicrometal S.A. w oparciu o specjalistów z Działu Ochrony Środowiska wspiera swoich Klientów – stałych oraz potencjalnych – w zakresie spełeniania przez nich wymogów prawnych, w oparciu o które prowadzą swoją działalność biznesową.

Dziesiątki sporządzonych na własne potrzeby raportów środowiskowych, wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach itp. wyposażyło naszych specjalistów w wiedzę, która jest wykorzystywana dla wsparcia procesów uzyskiwania pozwoleń (decyzji) przez naszych Klientów.