Social Responsibility Nicrometal S.A.

ESG – Najważniejszy jest człowiek

ESG to nie tylko polityka klimatyczna i ochrona środowiska naturalnego. To również relacje z pracownikami i najbliższym otoczeniem. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce.

W trzeciej dekadzie XXI wieku cele biznesowe to już nie jest jedyna istota działalności nowoczesnych organizacji. Zyskom finansowym musi towarzyszyć dbałość o inne aspekty, które pomimo tego, że generują dodatkowe koszty, nie mogą zostać pominięte, jeśli firma chce być postrzegana jako przyjazna szeroko rozumianemu środowisku. 

Za chwilę kwestie odpowiedzialności biznesu staną się jeszcze ważniejsze – na całym świecie zaostrzają się bowiem regulacje dotyczące ESG. Czym jest to narzędzie? W dużym skrócie: ESG jest reakcją na światowe wyzwania wynikające z problemów klimatycznych (E), społecznych (S) i z przekonania, że radzenie sobie z tymi wyzwaniami wymaga nowego ładu korporacyjnego (G). 

W poprzedniej publikacji o ESG sprawdziliśmy, co kryje się pod literą “E”. Teraz przyjrzymy się literze “S”. I już tutaj zaczynają się schody. O ile prawie każdy zetknął się z pojęciem polityki klimatycznej (zwłaszcza pokolenia millenialsów i Gen Z), tak kwestie społeczne wydają się trudne do zdefiniowania. 

“S”, czyli społeczna odpowiedzialność 

Z pomocą przychodzi dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), którą Parlament Europejski przyjął w grudniu 2022r. Opisuje ona “S” jako różne sfery oddziaływania firmy: na pracowników, na partnerów biznesowych, na społeczności lokalne, na konsumentów; czyli mówi o całym łańcuchu społecznych wartości, a nie tylko o konsumentach, do czego dotychczas byliśmy przyzwyczajeni. 

Social responsibility to również relacje z pracownikami. Tu najważniejszy jest człowiek i poszanowanie jego praw, w tym jego odmienności. – W społecznym wymiarze ESG jest oczywiście BHP, ale z tym już od dawna jesteśmy oswojeni – zauważa w rozmowie z wyborcza.pl Aleksandra Tokarewicz z Helping Hand, platformy wspierającej zdrowie psychiczne. – Dla „S” ważne jest zdrowie, w tym zdrowie psychiczne oraz work-life balance, a zatem również dobre relacje społeczne współpracowników; z naciskiem na „współ”. Coraz wyraźniej widać dążenie do nowego podejścia do pracy.  

Jak pokazują wyniki badania EY Work Reimagined 2022, połowa pracowników wybiera organizacje, w których obowiązuje kompleksowa polityka płacowa oraz które poprawiają samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników. – Nie jesteśmy obojętni wobec pasji naszych pracowników – wśród innych inicjatyw wspieramy i kibicujemy silnej drużynie rowerowej, która reprezentuje nas w sportowych zmaganiach – podkreśla Jacek Zieliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Nicrometalu.  

Ogólnodostępne dane wskazują także, że ok. jednej trzeciej respondentów motywują silne wartości i cele organizacji, w tym ESG. Dlatego millenialsi i zoomersi w pracy zamiast przywództwa oczekują partnerstwa. 

Dziś wiele przedsiębiorstw zrozumiało, że nie ma innej drogi do budowania przewagi konkurencyjnej niż dbanie o pracowników. Są firmy, które mają silny produkt, markę, dział sprzedaży bije rekordy, klientów nie brakuje – ale jak taki stan utrzymać? 

– Firmy muszą zadbać o pracowników, o ich mniejszą rotację, większe zaangażowanie,                        o pozyskiwanie talentów. Bez tego będą się cofać – radzi Marcin Wystrychowski z agencji analitycznej Big Four Group.

Dbanie o pracownika to już nie tylko owoce w biurze, edukacja o finansach, o żywieniu, o aktywności fizycznej, ale prawdziwe zaangażowanie społeczne i to różnych społeczności, które funkcjonują w dużych firmach. 

“S” można poszerzyć o trójcę DEI, czyli Diversity, Equity, Inclusion (różnorodność, równość, włączenie). Wyrównywanie różnic i równość to nie tylko likwidowanie luki płacowej między mężczyznami i kobietami na tych samych stanowiskach, to także równy dostęp do szkoleń i awansów. 

– Tworzymy przyjazne środowisko pracy: począwszy od zapewnienia możliwie najlepszych warunków dla naszych pracowników, skończywszy na dbałości o relacje międzyludzkie i przyjazną atmosferę. Wspieramy też lokalne społeczności, odpowiadając na zgłaszane potrzeby, m.in. finansujemy zakupy aparatów tlenowych i ubrań dla strażaków – mówi Kamil Bednarski, młodszy specjalista ds. marketingu w Nicrometalu. – Cieszymy się, że możemy mieć w tym swój udział. Nie działamy przecież w próżni – nasza praca niesie ze sobą odpowiedzialność.

Dbając o relację z ludźmi

– Nasze cele realizujemy poprzez promocję zdrowego stylu życia i proekologiczne inicjatywy społeczne – odpowiada na pytanie o “social responsibility” Marcin Pokorski, prezes spółki Nicrometal.  

Nicrometal zajmuje się gospodarką cyrkulacyjną. Zatrudnia ponad 130 pracowników w sześciu oddziałach w Polsce. – Inwestujemy w najnowsze technologie i rozwijamy kwalifikacje naszych pracowników. Jeden z najbardziej powszechnych sposobów na podnoszenie kompetencji to oczywiście szkolenia, ale organizujemy też wyjazdy na największe targi przemysłowe w Polsce i Europie. Wszystko to pozwala zaangażowanym pracownikom rozwinąć skrzydła – wyjaśnia Marcin Pokorski.  

“Pasją do odzysku budujemy zaufanie” – takie motto przyświeca spółce. – Tak też chcemy być postrzegani przez nasze otoczenie społeczne i biznesowe. Dlatego w przemyślany sposób staramy się podchodzić do zasobów, którymi dysponujemy na co dzień – wyjaśnia Kamil Bednarski. 

Nicrometal kończy obecnie dużą inwestycję – nowoczesne biuro w Toruniu. – Zostało zaprojektowane z dużą dbałością o szczegóły. Chodzi nie tylko o stworzenie przyjaznej atmosfery, ale również o uzyskanie korzystnego efektu środowiskowego w postaci ograniczenia śladu węglowego – podkreśla Daria Rutkowska, doradczyni ds. ochrony środowiska i ESG. – Co istotne, zgodnie z ideą recyklingu, wyposażenie z dotychczasowych pomieszczeń trafiło do Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. 

Nicrometal pomaga najmłodszym na różne sposoby. Od wielu lat wspiera Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, czyli zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, które mają pokazać, że nauka może być doskonałą zabawą. Wykłady są prowadzone przez naukowców i popularyzatorów nauki z całej Polski, którzy podczas wykładów i pokazów za pomocą interesujących eksperymentów inspirują dzieci do samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki. 

Spółka chętnie pomaga lokalnym sztabom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku firma wsparła WOŚP w zakupie sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii wywołującej sepsę. Trzeba dodać, że po raz pierwszy w historii tej zbiórki zakupione urządzenia posłużą nie tylko określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować. 

Nicrometal stawia także na inkluzywność, co postrzegane jest w organizacji jako niezbędny element zarządzania w obecnych czasach. Z tego powodu sięga po feminatywy. – Kobiety zatrudnione w Nicrometalu – w ramach projektu #NicroFeminity – mają możliwość zmiany nazwy stanowiska z użyciem formy żeńskiej. To drobny krok, dobrowolny wybór każdej z nas –  tłumaczy Monika Krajewska, pełnomocnik zarządu, odpowiedzialna w spółce za obszar HR. – Feminatywy postrzegamy jako element nowoczesnego zarządzania i historyczną konieczność, wpływającą na poprawę kultury organizacyjnej oraz kształtowanie naszego wizerunku jako organizacji otwartej na różnorodność.

Świadomy misji pracownik to dobrze prosperująca firma

Społeczna odpowiedzialność wymaga komunikacji – zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji. Nicrometal aktywizuje swoje media społecznościowe, rozbudowuje stronę internetową, chcąc tymi sposobami dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. – Chcemy mówić o tym, w jakich inicjatywach bierzemy udział także po to, aby być wiarygodnym partnerem dla każdej osoby czy firmy, która decyduje się na współpracę z nami – podkreśla Monika Krajewska. 

– Stale rośnie postrzeganie odpowiedzialności firm i biznesu – zauważa Magdalena Klejment, starszy menedżer ds. komunikacji w ING Banku Śląskim. – Społeczeństwa zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do sposobu zarządzania firmą, m.in. traktowania pracowników czy otoczenia społecznego, w którym funkcjonuje. Dzięki temu, firmy stają się bardziej wiarygodne w ocenie interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  

Magdalena Klejment zauważa, że wdrożenie polityki ESG w przedsiębiorstwie może korzystnie wpłynąć na wyniki finansowe, polepszyć kondycję kredytową, a także zwiększyć przewagę konkurencyjną.  

– Teraz konsumenci patrzą szeroko – dodaje ekspertka. – Konieczność zachowania zgodności z procedurami regulacyjnymi jest dla nich więcej niż oczywista. Przeprowadzenie transformacji biznesowej zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju umożliwi zbudowanie długoterminowej wartości dla firmy oraz zabezpieczenie jej przyszłych przychodów.  

ESG nie jest dla Nicrometalu jedynie zbiorem reguł i standardów, które – zgodnie z projektem dyrektywy CSRD, ogłoszonej przez Komisję Europejską – wkrótce staną się obowiązkiem biznesu. – To dla nas naturalna konsekwencja dotychczasowych działań, a w najbliższej przyszłości również nowa usługa dla klientów, którzy ze względu na rodzaj prowadzonej przez nas działalności, spoglądają w naszą stronę – jako partnera zdolnego udzielić wsparcia w zakresie wdrożenia rozwiązań spełniających wymagania ESG – podsumowuje Marcin Pokorski, prezes zarządu Nicrometalu.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.