Gospodarka cyrkulacyjna – czym jest zrównoważona gospodarka w obiegu zamkniętym?

Wytwarzanie dużych ilości odpadów to ogromne zagrożenie dla ekosystemów i przyszłości naszej planety. Jednym z rozwiązań problemu jest innowacyjna gospodarka cyrkulacyjna. Czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym?

Niezależnie od tego, czy mówimy o gospodarstwach domowych, małych firmach lokalnych czy dużych zakładach produkcyjnych – wszędzie, gdzie mamy do czynienia z działalnością człowieka, zachodzi również wytwarzanie śmieci. Odpady i konsumpcja idą w parze. Wraz z dynamicznym rozwojem światowej gospodarki i wzrostem populacji rośnie też zapotrzebowanie na surowce nieodnawialne. Na szczęście istnieją sposoby, by temu zaradzić.

Wykorzystując surowce odnawialne i optymalizując proces produkcji żywności czy przedmiotów codziennego użytku pozytywnie wpływamy na przyszłość planety. Ekologiczny styl życia i filozofia zero waste doskonale wpasowują się w ideały, jakie niesie za sobą gospodarka w obiegu zamkniętym. Jej rozwój przyczynia się do zmiany linearnego systemu gospodarczego i redukcji produkcji odpadów czy zużycia surowców nieodnawialnych.

Na czym polega gospodarka cyrkulacyjna z wykorzystaniem zasobów wtórnych?

Wielu przedsiębiorców nie wie, na czym polega gospodarka cyrkulacyjna (ang. Circular Economy). Gospodarowanie surowcami w obiegu zamkniętym to proces, którego celem jest przede wszystkim redukcja liczby odpadów – szczególnie wykorzystania surowców nieodnawialnych. Jednocześnie istotą jest dążenie do powtórnego zastosowania zużytych produktów poprzez recykling, czyli odzyskanie z nich surowców i wyprodukowanie z nich innych, użytecznych przedmiotów.

Wspomniane podejście przyczynia się do wydłużenia żywotności materiałów, lecz jednocześnie wymaga radykalnych zmian w podejściu do zarządzania produkcją. Istota gospodarki o obiegu zamkniętym to również wypracowanie odpowiednich procesów w organizacjach w zakresie zarządzania odpadami i recyklingiem. Gospodarka obiegowa to szereg korzyści dla środowiska, jednak jej wprowadzenie na dużą skalę jest pracochłonne.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Jedna z podstawowych idei gospodarki w obiegu zamkniętym to efektywne wykorzystanie zasobów. To cel, do którego można dojść na wiele sposobów. Wśród nich jest poprawa wydajności linii produkcyjnych oraz optymalizacja procesów technologicznych w przemyśle. W ten sposób zyskujemy zrównoważony charakter firmy i obniżenie kosztów produkcji.

Kolejnym aspektem związanym z efektywnym wykorzystaniem ograniczonych zasobów naturalnych są kwestie logistyczne i magazynowe. Warto zadać sobie pytanie, czy w ogóle musimy magazynować surowce? Czy istnieje możliwość optymalizacji dostaw produktów i materiałów do tego stopnia, by nie trzeba było gromadzić półproduktów, ryzykując w ten sposób ich zużycie (na przykład przeterminowana żywność)? Pamiętajmy, że w idealnej gospodarce cyrkulacyjnej nic się nie marnuje!

Minimalizowanie powstania odpadów w procesach przemysłowych

Mądre gospodarowanie surowcami to również minimalizowanie powstania odpadów w procesach przemysłowych. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest minimalizacja wykorzystania surowców nieodnawialnych na rzecz surowców odnawialnych. Jednocześnie musimy pamiętać, by dążyć do maksymalizacji ponownego wykorzystania zużytych materiałów poprzez recykling. W ten sposób zapobiegamy nadmiernej eksploatacji dóbr.

Następnym krokiem do transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i minimalizacji produkcji śmieci w procesach przemysłowych jest podejście zero waste. Zastanówmy się, czy nasi pracownicy w czasie realizacji zadań wykorzystują produkty jednorazowego użytku. Czy możemy z nich zrezygnować albo zastąpić alternatywami wielokrotnego użytku?

W ten sposób również przyczyniamy się do efektywniejszego wykorzystania surowców i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ten kierunek popiera również Komisja Europejska oraz państwa członkowskie UE. To dobry krok w stronę poprawy jakości europejskiej gospodarki. Zgodnie z jego założeniami materiały są ponownie wykorzystywane, przeciwstawiając się tradycyjnej filozofii „wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”.

Wysoka jakość produktu

Wielu przedsiębiorców dąży do minimalizacji kosztów w swoich organizacjach. Realizując wspomniany cel, właściciele firm zapominają o skutkach ubocznych procesu. Stosowanie tańszych półproduktów czy produkcja wyrobów niższej jakości zdecydowanie przyczyniają się do wzrostu ilości wytwarzanych odpadów – zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Doskonałą alternatywą jest wysoka jakość produktów, które pozwolą zredukować liczbę śmieci.

Dłuższy okres życia urządzeń czy przedmiotów codziennego użytku to jeden z kluczowych aspektów gospodarki o zamkniętym obiegu surowcowym. Wydłużony cykl życia produktu nie przekreśla możliwości rozwoju firm. Użytkownicy powinni mieć możliwość skorzystania z płatnego wsparcia pogwarancyjnego. W ten sposób producent nadal zarabia na serwisie produktu, a jednocześnie jego wyroby nie stają się bezużyteczne.

Gospodarka o obiegu zamkniętym na świecie

Warto wspomnieć, iż cyrkulacyjne gospodarowanie surowcami na świecie rozwija się od wielu lat. Jednym z doskonałych przykładów jego wdrażania jest projekt zielonej dzielnicy w Sztokholmie, czyli Hammarby Sjöstad. Polegał on na przekształceniu terenu o charakterze przemysłowym w nową, zieloną dzielnicę miasta. Zastosowanie znalazł tu między innymi ekologiczny biogaz produkowany w oczyszczalni ścieków i wykorzystywany jako paliwo w mieszkaniach.

Nowe modele biznesowe współczesnych startupów również coraz częściej uwzględniają założenia ekoprojektowania i ochrony środowiska. Poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystywane surowce zmieniają dotychczasowy, znany w gospodarce linearnej trend produkcji i konsumpcji produktów z tworzyw sztucznych oraz innego rodzaju materiałów. Zminimalizowanie ilości cennych zasobów i energii to droga do odpowiedzialnego rozwoju biznesu.

Gospodarka w obiegu zamkniętym to nowy sposób zarządzania produkcją

Wiesz już, że gospodarka w obiegu zamkniętym to nowy sposób zarządzania produkcją, dzięki któremu zwiększysz rentowność swojego biznesu poprzez redukcję liczby odpadów przemysłowych, a jednocześnie zredukujesz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zastosowanie recyklingu i ponowne wykorzystanie surowców odnawialnych poprzez optymalizację procesów to sedno idei, jakie przyświecają gospodarce cyrkulacyjnej.

Zrównoważony rozwój zakładów przemysłowych i wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w procesach technologicznych z pewnością przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych. Pamiętajmy, że wiele wydobywanych przez nas surowców jest klasyfikowanych jako nieodnawialne. Tylko stopniowe odejście od ich nadmiernej eksploatacji pozwoli zapobiec wyczerpaniu naturalnych rezerw surowców w kolejnych pokoleniach.

Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem cyrkulacyjnej gospodarki odpadami w firmie, zapraszamy do kontaktu z nami. W Nicrometal wiemy, jak efektywnie zarządzać procesami produkcji i wykorzystać recykling w trosce o środowisko i rentowność Twojego biznesu. Od wielu lat współpracujemy z sektorem przemysłowym i podnosimy efektywność wykorzystania zasobów, które nadają się do recyklingu!

LinkedIn
Facebook
Twitter

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.