Polityka zarządzania jakością i środowiskiem

Głównym profilem działalności Nicrometal S.A. jest kompleksowa obsługa zakładów przemysłowych w zakresie odbioru opadów powstających w procesach produkcyjnych oraz recykling i sprzedaż złomu stali wysokostopowych oraz aluminium, a także doradztwo dla klienta związane z szeroko rozumianą polityka ochrony środowiska.

Zarząd Spółki Nicrometal S.A., zobowiązuję wszystkich pracowników oraz dostawców firmy do:

 • Podejmowania działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń środowiska
 • Prowadzenia działalności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Inwestowania środków w najnowsze technologie oraz rozwój kwalifikacji pracowników
 • Reagowania na wszelkie uwagi klientów i spełniania ich wymagań oraz oczekiwań
 • Optymalizowania działań w celu poprawy wpływu na środowisko
 • Efektywnego włączania się w politykę środowiskową miasta i regionu
 • Terminowego odbierania i dostarczania wyrobów z zachowaniem procedur i instrukcji
 • Analizowania wszystkich aspektów środowiskowych w sposób ciągły

Jednocześnie Zarząd firmy zobowiązuje się do:

 • Doskonalenia procesów realizowanych w firmie zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zapewnienia środków niezbędnych do skutecznego funkcjonowania wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego, opartego na Normie PN-EN ISO 14001:2015.

Oraz wyznaczonych celach na 2023. To przede wszystkim modernizacje i inwestycje zmniejszające negatywny wpływ na środowisko m.in.:

 • ograniczenia emisji do atmosfery, przez wymianę floty samochodowej
 • udział w ochronie zasobów leśnych poprzez ograniczeniu użycia papieru jako nośnika informacji,
 • ograniczenie zużycia energii elektrycznej pozyskiwanej z krajowej sieci energetycznej, przez zastosowanie paneli fotowoltaicznych.

Wszystkie założenia zawarte w niniejszej Polityce Zarządzania Jakością i Środowiskiem są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Firmy Nicrometal S.A.

Gospodarka cyrkulacyjna z Nicrometal S.A.

DZIAŁAMY ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.