Nicrometal wybiera ESG, czyli biznes pożyteczny dla środowiska

ESG konsekwentnie przebija się do świadomości przedsiębiorców. Również w Nicrometalu podejmujemy konkretne działania przeciwko eksploatacji zasobów i degradacji środowiska. 

Nasza misja polega na odzyskiwaniu dla planety jak najwięcej z tego, co od niej pożyczyliśmy. Tak rozumiana rekompensata to istota gospodarki cyrkulacyjnej.  

ESG, czyli etyczne zarządzanie przedsiębiorstwem 

Jako przedsiębiorstwo zarządzające surowcami wtórnymi, odbieranymi z kilkuset fabryk, mamy świadomość ogromnego wpływu na realizację celów środowiskowych, związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatycznych. Nasza droga nastawiona jest na przeciwdziałanie nasilającej się eksploatacji zasobów naturalnych i degradacji środowiska. 

Zarząd spółki jest świadomy konieczności reagowania na zmiany klimatu. Dlatego podąża ku strategii ESG.Zauważamy tę tendencję nie tylko we własnych działaniach – przyznaje Jacek Zieliński prezes Nicrometalu. – Współpracując z szeroką gamą kontrahentów z różnych gałęzi przemysłu dostrzegamy potrzebę zmiany. 

Czym jest ESG dla firm? 

Czym w skrócie jest ESG? To taki sposób inwestowania, w którym kryteria tzw. pozafinansowe (z ang. Environmental, Social and Governance – środowisko, społeczeństwo, zarządzanie) uzupełniają czynniki finansowe. Nie oznacza ono, że przestają się liczyć zyski, ale że do tych zysków dochodzi się z uwzględnieniem dodatkowych aspektów.  

Etyczne zarządzanie przedsiębiorstwem zyskało na znaczeniu po kryzysie w 2008 r., gdy się okazało, że uwzględnianie kryteriów ESG pozwala bezpieczniej przejść przez zawirowania rynkowe. Impuls dała też Unia Europejska, która do 2050 r. chce stworzyć gospodarkę zeroemisyjną, by zatrzymać ocieplanie się Ziemi. Coraz częściej też do głosu dochodzą milenialsi i pokolenie Z, którzy są świadomi konieczności reagowania na zmiany klimatu.  

Choć i tak ESG powoli staje się koniecznością ze względu na kwestie ochrony środowiska i stawiane przez Unię Europejską wymogi dotyczące emisyjności, Nicrometal mógłby je zignorować i jeszcze nie poniósłby żadnych konsekwencji. Dlaczego? W pierwszej kolejności obowiązkiem raportowania objęto duże przedsiębiorstwa, które oprócz tego, że zatrudniają 500 osób spełniają jeden z dwóch warunków: ich suma bilansowa wynosi 85 mln zł lub osiągają 170 mln zł przychodu netto ze sprzedaży. Małe i średnie firmy będą włączane dopiero w kolejnych latach. 

Zmniejszanie śladu węglowego – ESG w praktyce. 

Strategiczne podejście do kwestii odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa przynosi więcej korzyści. Nawet jeśli wprowadzenie ESG jest początkowo sporą inwestycją, każde takie przedsięwzięcie ma potencjał się szybko zwrócić.  

To niezbędne, jeśli chcemy nieustannie podnosić komfort życia, nie szkodząc przy tym naszej planecie. Przecież naszym horyzontem są przyszłe pokolenia, które będą musiały sprostać wyzwaniom, a bez bieżącej dbałości o aspekty wynikające z ESG, będzie to niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe – tłumaczy Izabela Mielczarska, Dyrektor Działu Ochrony Środowiska.  

Ekologiczne rozwiązania, by obniżyć ślad węglowy 

W Nicrometalu duży nacisk kładziemy na ekologiczne rozwiązania. By obniżyć ślad węglowy, energia elektryczna w biurach i magazynach w dużym stopniu pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Do tego wyższą efektywność energetyczną budynków zapewniają pompy ciepła. To nie wszystko. Dążymy również do wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów, stopniowo zastępując go elektronicznym.  

Zmiany obejmują też firmową flotę – spalinowe samochody są wymieniane na służbowe hybrydy, a nowe ciężarówki wyposażane w silniki spełniające normę emisji Euro 6.  

Doradztwo dla firm w zakresie ochrony środowiska jako element realizowania strategii ESG 

W misję ESG wpisuje się doradztwo w kwestiach ochrony środowiska. Nasz doświadczony zespół posiada praktyczną wiedzę, umiejętności oraz niezbędne uprawnienia. Z naszego wsparcia w zakresie przepisów ochrony środowiska korzysta kilkaset firm i zakładów – dzięki temu oszczędzają czas i pieniądze, a także unikają przykrych niespodzianek legislacyjnych.  

Wsparcie obejmuje m. in.: 

  • uzyskiwanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,  
  • sporządzanie audytów środowiskowych,  
  • pomoc prawną w odniesieniu do wprowadzanych na rynek opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzenie dokumentacji BDO oraz ADR. 

Dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i nabywaniu nowych umiejętności wspieramy i uświadamiamy przedsiębiorców wielu gałęzi przemysłu. I co istotne, zależy nam, aby podejmowane działania ochronne miały poparcie w krajowych i unijnych przepisach prawnych i były spójne z indywidualną strategią każdego z naszych klientów – wyjaśnia Izabela Mielczarska. 

Zielona strategia, która się opłaca 

Czy taka strategia może się opłacać? Tak, jak najbardziej. Według badań Deloitte, międzynarodowej firmy doradczej, ponad połowa ankietowanych dyrektorów finansowych dostrzega pozytywny wpływ zrównoważonego rozwoju na przychody, zyskowność swojej spółki i samopoczucie pracowników.  

Jakby tego było mało, kreowanie przyjaznego miejsca pracy ma pragmatyczny wymiar: wzrasta efektywność, a spada liczba zwolnień lekarskich z powodu wypalenia zawodowego.  

Inna sprawa, że ESG konsekwentnie przebija się do świadomości inwestorów. Jak podaje Bloomberg Intelligence, całkowita wartość aktywów ESG w 2016 r. wynosiła 23 bln dol. dwa lata później urosła do prawie 31 bln dol., a w 2020 r. – 35 bln dol. Za trzy lata mogą osiągnąć 50 bln dol. EY odnotował, że o ile w 2018 r. 32 proc. amerykańskich inwestorów publikuje informacje zgodne z duchem zrównoważonego inwestowania, o tyle w zeszłym roku było ich już 78 proc. 

Jesteśmy tu na chwilę, a świat ma istnieć dla przyszłych pokoleń – mówi Krzysztof Grzebieniak, dyrektor handlowy Nicrometalu.  

– Wierzymy, że kończą się czasy prowadzenia biznesu w oparciu o niemierzalne cele, a odpowiedzialny i zrównoważony rozwój może być szansą na pozyskanie nowych kontrahentów – komentuje prezes Jacek Zieliński.  

Nicrometal nie zamierza osiadać na laurach. Zarząd spółki z ciekawością spogląda w stronę upcyklingu, czyli wtórnego przetwarzania surowców wtórnych, by w efekcie powstał produkt o wartości wyższej niż jego części składowe. Kolejny krok to badania nad wykorzystaniem materiałów z recyklingów – polimerów i stopów metali – w technologiach addytywnych. Dzięki nim maszyny wytwarzają znikomą ilość odpadów, ponieważ są precyzyjniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych sposobów zagospodarowywania surowców, jakie pozyskujemy od naszych klientów. Wszystko po to, aby uzyskiwać wymierne korzyści dla środowiska – zapewnia prezes Nicrometalu. 

LinkedIn
Facebook
Twitter

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.