Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie, z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Nicrometal S.A. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nicrometal S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Starotoruńska 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420869, tel. 56 610 89 18, a ponadto, że:
  1. dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Nicrometal S.A. zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
  2. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  3. dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
  4. dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Nicrometal S.A. usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;
  5. informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
  6. informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
  8. dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Nicrometal S.A. w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;
  9. dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
  10. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres rodo@grupanicro.com
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: rodo@grupanicro.com lub pocztą: Nicrometal S.A., ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń z dopiskiem RODO.

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu