Wsparcie w zakresie prawa ochrony środowiska

Nicrometal S.A. zajmuje się również obsługą przedsiębiorstw w zakresie przepisów ochrony środowiska. Podczas kilkunastoletniej pracy zdobyliśmy praktyczną wiedzę, umiejętności oraz niezbędne uprawnienia. Spełniamy wszelkie warunki przewidziane przepisami prawa niezbędne do należytego wykonywania powierzonych nam obowiązków.

Wspieramy organizacje w sektorach wielu gałęzi przemysłu i stanowimy dla przedsiębiorców mocne wsparcie w prowadzeniu działalności biznesowej praktycznie ze wszystkich branż.

Prowadzimy stałą obsługę przeszło kilkuset firm i zakładów na terenie całego kraju, którym gwarantujemy stały dostęp do zmian w przepisach prawnych oraz pomoc przy dostosowaniu się do wymagań przez nie narzucanych.

Działalność Nicrometal S.A. poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródeł (już u wytwórcy) oraz minimalizację składowanych odpadów na składowiskach pozytywnie wpływa na stan powietrza, wód i gruntów. Ponowne wykorzystanie odpadów w procesach przetwarzania przyczynia się do zastąpienia surowców naturalnych – wtórnymi.

Działamy zgodnie z standardami norm ISO 9001 i 14001. Nasz potencjał stanowią wykwalifikowani inżynierowie, którzy swoje doświadczenie teoretyczne i praktyczne zdobyli dzięki pracy nad wieloma sporządzonymi ekspertyzami, raportami, ocenami i analizami w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie są oni gwarancją indywidualnego podejścia do Klienta oraz pełnego zaangażowania w prowadzone sprawy.

Korzyści ze współpracy z Nicrometal S.A.:

 • oszczędność czasu i kosztów wymaganej prawem dokumentacji,
 • natychmiastowy dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • prawidłowe i terminowe rozliczenia z urzędami,
 • elastyczne dostosowanie przedsiębiorstwa/zakładu do aktualnych i przyszłych wymogów ochrony środowiska,
 • ograniczenie kosztów poniesionych w związku z ewentualnymi karami administracyjnymi wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów prawnych z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska,
 • ograniczenie kosztów związanych z racjonalną gospodarką odpadami i surowcami.

Zapraszamy do kontaktu!

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz usług recyklingu, wsparcia w zarządzaniu odpadami, czy też konsultacji dotyczących gospodarki odpadami, Nicrometal jest Twoim zaufanym partnerem. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twój biznes.

Nasza oferta

Nicrometal S.A. oferuje wsparcie w zakresie:

 • uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację nowych przedsięwzięć, modernizacji i budowy zarówno instalacji, jak i obiektów,
 • uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych,
 • uzyskiwania pozwoleń sektorowych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza atmosferycznego,
 • innych uzgodnień formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • audytów środowiskowych odnośnie zobowiązań zakładów w zakresie ochrony środowiska,
 • spełniania wymogów prawnych w odniesieniu do wprowadzanych na rynek opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,
 • sporządzania sprawozdawczości środowiskowej, naliczaniu opłat środowiskowych, itp.

Zagospodarowanie odpadów prowadzimy głównie w następujących oddziałach

Centrala Toruń
ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
+48 56 653 85 10
Oddział Dębica
ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica
+48 69 567 44 02
Oddział Łubianka
ul. Cicha 11, 87-152 Biskupice
+48 667 662 891

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.