Kompleksowa ocena wpływu Twojej działalności na środowisko

Przeprowadzamy audyty mające na celu ocenę sposobu prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej, dokumentacji pod kątem spełniania wymogów określonych przez szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem POŚ, Prawa wodnego, Ustawy o odpadach, Ustawy o opakowaniach oraz pozostałych ustaw oraz weryfikujemy odbiorców odpadów (powstających podczas prowadzonej działalności) pod kątem ich uprawnień w zakresie gospodarowania odpadami.

Dzięki tej usłudze jesteśmy w stanie zbadać stan aktualny zgodności działalności z prawe, wychwycić nieprawidłowości oraz przygotować zestaw zaleceń koniecznych do wprowadzenia. Nasi doradcy również chętnie pomagają w procesie implementacji zmian i ich monitorowania.

W zakresie audytów środowiskowych prosimy o kontakt z naszym Biurem Ochrony Środowiska

Centrala Toruń
Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
+48 56 653 85 13

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu