+48 56 653 85 10Zlecenie odbioru odpadów

PRZEMYSŁ LOTNICZY

OBSŁUGA FIRM PRODUKCYJNYCH

TWORZYWA SZTUCZNE

AUTOMOTIVE

Projekt Gekon

Projekt GEKON

Projekt obejmuje opracowanie technologii odzysku tworzywa polimerowego z poużytkowej folii (PET-G) z nadrukiem barwnym oraz wytwarzania granulatu do dalszego wykorzystania w procesach produkcji elementów z tworzyw polimerowych. Badania obejmą analizę zmian budowy chemicznej i właściwości fizycznych polimeru (materiału bazowego folii) w wyniku czyszczenia i przetwarzania folii oraz określenie sposobów wykorzystania nowopowstałego wyrobu.

Prace rozwojowe obejmują ustalenie technicznych sposobów przeciwdziałania skutkom zmian zachodzących w łańcuchu polimeru w wyniku przetwarzania oraz przywrócenie materiałowi struktury podobnej do oryginału.

Efektem badań i analiz jest opracowanie założeń technologicznych recyklingu poużytkowej foli PET-G oraz przygotowanie dokumentacji i budowa instalacji demonstracyjnej do wytworzenia granulatu z zadrukowanej folii PET-G.