PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Skupujemy nadwyżki i zwroty z przemysłu spożywczego klasyfikowane jako materiały paszowe lub odpady. Pozyskujemy: cukierki, wafle, czekoladę, musli, ciastka, pieczywo, syropy, słodzone napoje, itp. Naszym kontrahentom dostarczamy odpowiednio dobrane pojemniki.

Materiały odbieramy luzem, w big-bagach, oktabinach, DPPL 1000l lub w opakowaniach handlowych. Dysponujemy decyzjami weterynaryjnymi na transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. II i III oraz materiałów paszowych.

Gwarantujemy przetworzenie odebranych produktów i odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, przedstawiając stosowne świadectwa niszczenia oraz zapis wideo.

 

RODZAJE ODBIERANYCH MATERIAŁÓW:

 • wytłoki i osady,
 • cukierki,
 • wafle,
 • czekolada,
 • musli,
 • ciastka,
 • pieczywo,
 • syropy,
 • słodzone napoje,
 • tłuszcze poflotacyjne,
 • produkty nieprzeznaczone do spożycia czy przetwórstwa i inne.