Recykling odpadów niebezpiecznych

Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są materiały i produkty, które w szczególny sposób oddziałują na środowisko. Ich przedostanie się do gleby lub wody mogłoby spowodować duże skażenie. Dlatego składowanie, odbiór oraz recykling odpadów niebezpiecznych wymagają zastosowania szczególnych procedur oraz środków bezpieczeństwa.

Odpady szkodliwe obejmują w szczególności:

  • popsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny – na przykład sprzęt komputerowy, okablowanie, przedłużacze, rozdzielnie, telefony, itp.,
  • zużyte baterie i akumulatory samochodowe,
  • szlamy, kwasy, zużyte czyściwa odpad chemiczne, pojemniki po środkach ochrony roślin, opakowania po rozpuszczalnikach, smarach, farbach oraz paliwach.
  • Odpadowe emulsje olejowe oraz syntetyczne

Tego typu frakcje powinny być składowane w specjalnie wyznaczonym miejscu. Ważne, aby było ono zadaszone i właściwie oznaczone.

Recykling odpadów niebezpiecznych polega przede wszystkim na odbiorze oraz właściwym zagospodarowaniu pozostałości produkcyjnych. Część z nich może być ponownie wykorzystana, a reszta zostaje w bezpieczny sposób zutylizowana.

Pełna dokumentacja i obsługa procedur

Utylizacja odpadów niebezpiecznych musi się odbywać zgodnie z obowiązującym prawem. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary, dlatego warto zlecić recykling sprawdzonej firmie.

Powierzając zadania związane z odbiorem i utylizacją odpadów niebezpiecznych Nicrometal S.A., masz pewność, że wszystko będzie zrobione tak, jak należy. Nasi eksperci mają już za sobą wiele wdrożeń w zakładach z różnych branż.

Dlatego możesz liczyć na kompleksowe wsparcie zarówno od strony prawnej, jak i fizycznej obsługi odpadów. Wspólnie z klientem opracowujemy procedury, a następnie czuwamy nad ich przestrzeganiem. Przygotowujemy również wszelką niezbędną dokumentację, sprawozdania oraz pisma do właściwych urzędów.

Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. Wspieramy również w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia w tym obszarze oraz zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów.

Odbiór odpadów niebezpiecznych i ich ponowne wykorzystanie

Zagospodarowanie tego typu odpadów należy do najbardziej wymagających. Nawet niewielki błąd może spowodować duże szkody dla środowiska. Dlatego dokładamy wszelkich możliwych działań, aby nie doszło do nawet najmniejszej pomyłki.

Działamy według ściśle określonych procedur. W ramach świadczonych usług oferujemy przyjmowanie odpadów, przechowywanie, sortowanie, utylizację materiałów niebezpiecznych oraz recykling.

Posiadamy niezbędny sprzęt – specjalistyczne pojazdy oraz pojemniki. Wszystkie szkodliwe odpady znajdują się w szczelnie zamkniętych kontenerach i są właściwie oznaczone.

Rodzaje odbieranych materiałów

  • Recykling aluminium
  • Recykling tworzyw sztucznych
  • Recykling złomu stalowego
  • Recykling metali kolorowych

Oddziały dedykowane dla obsługi recyklingu metali

Centrala Toruń
Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
+48 56 653 85 10
Oddział Wrocław
ul. Bliska 2, 55-050 Stary Zamek
+48 607 285 385
Oddział Bytom
ul. Składowa 4, 41-902 Bytom
+48 691 481 622
Oddział Dębica
ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica
+48 69 567 44 02

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu