Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu transgranicznym

Zarząd spółki NICROMETAL S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym zawiadamia o planowanym transgranicznym połączeniu Nicrometal, jako spółki przejmującej, ze spółką Orlowski Holdings Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr oraz ze spółką Zieliński Holdings Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, jako spółkami przejmowanymi.

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu transgranicznym z dn. 23.05.2022 r.

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu transgranicznym

Zarząd spółki NICROMETAL S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym zawiadamia o planowanym transgranicznym połączeniu Nicrometal, jako spółki przejmującej, ze spółką Orlowski Holdings Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr oraz ze spółką Zieliński Holdings Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, jako spółkami przejmowanymi.

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu transgranicznym z dn. 06.05.2022 r.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki NICROMETAL S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zmianami) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Starotoruńskiej 5, 87-100 Toruń, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 15.00.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dn. 21.09.2020 r.

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.