+48 56 653 85 10Zlecenie odbioru odpadów

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji
21 września 2019 Szymon

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki NICROMETAL S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zmianami) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Starotoruńskiej 5, 87-100 Toruń, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 15.00.