+48 56 653 85 10Zlecenie odbioru odpadów

POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

Głównym profilem działalności Nicrometal S.A. jest recykling i sprzedaż złomu stali wysokostopowych oraz aluminium, a także doradztwo dla klienta związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.
Zarząd Spółki Nicrometal S.A., zobowiązuję wszystkich pracowników oraz dostawców firmy do:

  • Podejmowania działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń środowiska
  • Prowadzenia działalności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
  • Inwestowania środków w najnowsze technologie oraz rozwój kwalifikacji pracowników
  • Reagowania na wszelkie uwagi klientów i spełniania ich wymagań oraz oczekiwań
  • Optymalizowania działań w celu poprawy wpływu na środowisko
  • Efektywnego włączania się w politykę środowiskową miasta i regionu
  • Terminowego odbierania i dostarczania wyrobów z zachowaniem procedur i instrukcji
  • Analizowania wszystkich aspektów środowiskowych w sposób ciągły

Jednocześnie Zarząd firmy zobowiązuje się do:

  • Doskonalenia procesów realizowanych w firmie zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zapewnienia środków niezbędnych do skutecznego funkcjonowania wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego, opartego na Normie PN-EN ISO 14001:2015.

Wszystkie założenia zawarte w niniejszej Polityce Zarządzania Jakością i Środowiskiem są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Firmy Nicrometal S.A.

 Wydanie: 02 | Data wydania 17.11.2017 r.

DZIAŁAMY ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI