Innowacyjny recykling

Projekt Innowacyjny Recykling

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej technologii, opierającej się na chemicznym procesie oczyszczania materiałów odpadowych superstopów i tytanu. Proces oczyszczania będzie się odbywał w specjalnie zaprojektowanym urządzeniu czyszczącym, z wykorzystaniem opracowanego w ramach prac B+R środka chemicznego. Proces pozwoli uzyskać bardzo wysoką czystość odzyskanego materiału, a dzięki temu zawrócić materiał do bardzo wymagającego przemysłu lotniczego.

Projekt wpisuje się zatem w Krajową Inteligentną Specjalizację 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku), pkt III. Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu, ppkt 1. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów metodami: mechanicznymi, termicznymi, kriogenicznymi, biologicznymi, mikrobiologicznymi, fizycznymi i chemicznymi. Oczyszczany będzie materiał pochodzący z hut próżniowych, które są dostawcami surowca do przedsiębiorstw z branży lotniczej. W związku z tym, projekt wpisuje się także w KIS 11.III.8 Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów poprodukcyjnych i poeksploatacyjnych.

Planowane efekty projektu

Projekt dotyczy opracowania technologii oczyszczania superstopów niklu I tytanu. Technologia będzie się opierać na odpowiednim użyciu opracowanej w ramach projektu substancji chemicznej, pozwalającej na uzyskanie odpowiedniej czystości materiału, przy jednoczesnym zachowaniu jego nienaruszonej struktury, oraz na dostosowanej do pracy z wymienioną substancją, samodzielnie zaprojektowanej maszynie czyszczącej. Uzyskanie przewidzianych w projekcie parametrów materiału wyjściowego pozwoli na wykorzystywanie go w wymagającym przemyśle lotniczym, co obecnie nie jest możliwe w przypadku materiałów uzyskiwanych z odpadów produkcyjnych. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla Wnioskodawcy, ze względu na możliwość uzyskania wyższych marż ze sprzedaży, jak i głównego odbiorcy materiału, czyli hut próżniowych, specjalizujących się w dostarczaniu materiałów produkcyjnych dla wymagających pod względem parametrów eksploatacyjnych branż. Obecnie materiały dla hut próżniowych pochodzą  niemal wyłącznie z wydobycia metali z rud, co jest rozwiązaniem kosztownym i nieoptymalnym ekologicznie. Włączenie do produkcji przetworzonych i oczyszczonych złomów pozwala na ograniczenie kosztów związanych z pozyskiwaniem surowca z pierwotnych, nieodnawialnych źródeł, a także jest korzystne dla środowiska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Innowacyjny Recykling.

Wartość Projektu: 5 703 107,79 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 282 751,70 PLN

Okres realizacji projektu: 2018-2020.

Innowacyjny recykling
Udostępnione dane projektu w ramach rozpowszechniania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych:

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.