Projekt Gekon

Projekt obejmuje opracowanie technologii odzysku tworzywa polimerowego z poużytkowej folii (PET-G) z nadrukiem barwnym oraz wytwarzania granulatu do dalszego wykorzystania w procesach produkcji elementów z tworzyw polimerowych. Badania obejmą analizę zmian budowy chemicznej i właściwości fizycznych polimeru (materiału bazowego folii) w wyniku czyszczenia i przetwarzania folii oraz określenie sposobów wykorzystania nowopowstałego wyrobu.

Prace rozwojowe obejmują ustalenie technicznych sposobów przeciwdziałania skutkom zmian zachodzących w łańcuchu polimeru w wyniku przetwarzania oraz przywrócenie materiałowi struktury podobnej do oryginału.

Efektem badań i analiz jest opracowanie założeń technologicznych recyklingu poużytkowej foli PET-G oraz przygotowanie dokumentacji i budowa instalacji demonstracyjnej do wytworzenia granulatu z zadrukowanej folii PET-G.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości technologii, zaproponowane rozwiązanie jest zdecydowanie innowacyjne na rynku polskim, europejskim i być może światowym, gdyż prawdopodobnie jako jedyne pozwala na uzyskanie korzyści finansowych, ekologicznych z recyklingu folii w sposób inny niż przeznaczenie jej na paliwa alternatywne. Rozwiązanie integruje w sobie wszelkie cechy niezbędne do uznania jej jako kompleksowego sposobu odzyskiwania folii, posiadającego, między innymi takie cechy jak:

  • kompaktowa budowa linii oparta o dostępne na rynku maszyny i urządzenia,
  • możliwość odzyskania folii zadrukowanej w 100% (przy wyższej energochłonności procesu niż w przypadku mniejszego zadruku),
  • możliwość domieszkowania materiału w celu poprawy jego właściwości fizykochemicznych,
  • niskie negatywne oddziaływania na środowisko, z uwagi na niewielką ilość produktów oczyszczania folii.

Możliwości wykorzystania naszego rozwiązania są szerokie i jak pokazują wszelkie wstępne analizy rynku w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych, w krótkiej perspektywie czasowej mogą zapewnić wymierne korzyści. Produktem technologii jest materiał, który może doskonale nadawać się do produkcji pożądanych na rynku, a obecnie drogich w produkcji tworzyw, chociażby elastomeru lub po domieszkowaniu nanorurkami węglowymi do wytwarzania nowych unikatowych produktów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Fundusze Krajowe w ramach NCBR i NFOŚiGW GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: GEKON (2) – Generator Koncepcji Ekologicznych.
Wartość Projektu: 12 048 291,00 PLN
Wkład NCBR/NFOŚ: 9 628 297,00 PLN
Okres realizacji projektu: 2016-2018.

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.