Precyzyjne i zgodne z przepisami dokumentowanie Twojego wpływu na środowisko

W związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, pomagamy w przygotowaniu sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami prawa, a w szczególności POŚ, Prawa wodnego i ustawy o odpadach dla:

  • właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
  • właściwego Urzędu Marszałkowskiego,
  • Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (zwanego dalej „KOBIZE”),
  • Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
  • Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

Wszystkie wymienione sprawozdania tworzymy zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa.

W zakresie raportowania środowiskowego prosimy o kontakt z naszym Biurem Ochrony Środowiska

Centrala Toruń
Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
+48 56 653 85 13

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu