Utylizacja, odbiór i przetwórstwo odpadów żywnościowych

Nicrometal skupuje nadwyżki i zwroty z przemysłu spożywczego klasyfikowane jako materiały paszowe lub odpady. Pozyskujemy: cukierki, wafle, czekoladę, musli, ciastka, pieczywo, syropy, słodzone napoje, itp.

Naszym kontrahentom dostarczamy odpowiednio dobrane pojemniki. Materiały odbieramy luzem, w big-bagach, oktabinach, DPPL 1000l lub w opakowaniach handlowych. Dysponujemy decyzjami weterynaryjnymi na transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. II i III oraz materiałów paszowych.

Odpowiednio przetworzone i zmagazynowane produkty trafiają do producentów pasz i innych przetwórców. Cały proces jest dokumentowany za pomocą zapisów wideo oraz świadectw niszczenia.

Rodzaje odbieranych odpadów

 • wytłoki i osady,
 • cukierki,
 • wafle,
 • czekolada,
 • musli,
 • ciastka,
 • pieczywo,
 • syropy,
 • słodzone napoje,
 • tłuszcze poflotacyjne,
 • produkty nieprzeznaczone do spożycia czy przetwórstwa i inne.

ODDZIAŁY DEDYKOWANE DLA OBSŁUGI BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Centrala Toruń
Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
+48 56 653 85 10
Oddział Łubianka
ul. Cicha 11, 87-152 Biskupice
+48 667 662 891

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu