Pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dla Twojej branży

Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie przepisów ochrony środowiska zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, ujętymi w  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 21),  t. j. przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych np.: pozwolenia na wytwarzanie odpadów, przetwarzanie, zbieranie odpadów.

W zakres oferowanych usług wchodzą również wnioski o pozwolenia na emisje do powietrza atmosferycznego oraz zgody wodnoprawne.

W zakresie decyzji sektorowych prosimy o kontakt z naszym Biurem Ochrony Środowiska

Centrala Toruń
Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
+48 56 653 85 13

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu