Zmiany w systemie SENT

Zmiany w systemie SENT od 12 stycznia 2024 roku!

Od 12 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT), które wprowadzają nowe kategorie odpadów podlegających monitorowaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 października 2023 r., nastąpią istotne zmiany w zakresie towarów objętych systemem SENT. Nowe przepisy rozszerzają katalog o następujące rodzaje odpadów, jeśli przesyłka przekracza 1000 kg masy brutto lub 1000 litrów objętości:

 • Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
 • Szlamy pochodzące z usuwania farb i lakierów.
 • Szlamy wodne zawierające farby i lakiery.
 • Odpady z usuwania farb i lakierów.
 • Zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery.
 • Zmywacz farb lub lakierów.
 • Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne.
 • Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne.
 • Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
 • Uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa.
 • Uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa.


Te zmiany są odpowiedzią na rosnącą potrzebę kontroli i bezpieczeństwa w transporcie potencjalnie niebezpiecznych materiałów.

Firmy zajmujące się transportem tych materiałów powinny dokładnie zapoznać się z nowymi regulacjami i dostosować swoje procedury, aby zapewnić zgodność z nowymi wymogami. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla branż produkcyjnych i logistycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 3 miesiące po dniu ogłoszenia, co oznacza, że zacznie obowiązywać od 12 stycznia 2024 roku. Pełen tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Zalecamy wszystkim naszym klientom i partnerom upewnienie się, czy ich systemy są gotowe na te zmiany i czy posiadają odpowiednie uprawnienia do dokonywania zgłoszeń SENT na platformie puesc.gov.pl.

LinkedIn
Facebook
Twitter

Skontaktuj się z nami - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Masz pytania dotyczące naszych usług lub potrzebujesz indywidualnej konsultacji? Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.