+48 56 653 85 10Zlecenie odbioru odpadów

PRZEMYSŁ LOTNICZY

OBSŁUGA FIRM PRODUKCYJNYCH

TWORZYWA SZTUCZNE

AUTOMOTIVE

OBSZARY DZIAŁANIA

Nicrometal S.A. obsługuje ponad 600 firm produkcyjnych na terenie całej Polski. W zakresie odbioru złomu i odpadów produkcyjnych jesteśmy w stanie obsłużyć najbardziej wymagających klientów. Nasze działania zmierzają do ponownego wykorzystywania wszelkich materiałów używanych w procesach produkcyjnych – gospodarka cyrkulacyjna (ang. circular economy). Oprócz odbioru odpadów, dostarczamy również odzyskany materiał (np. tworzywa sztuczne) i wyroby hutnicze z powrotem do zakładów przemysłowych z różnych branż.

Na liście referencyjnej znajdują się duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa – czołowi producenci reprezentujący różne gałęzie przemysłu z całego świata (przemysł lotniczy, wojskowy, chemiczny, motoryzacyjny, wydobywczy, spożywczy, farmaceutyczny, celulozowo-papierniczy itp.).

Wynikiem naszej wieloletniej współpracy z największymi organizacjami jest najwyższa jakość świadczonych usług, którą osiągamy poprzez terminowe realizacje oraz powtarzalność i niezawodność sprawdzonych procesów w następujących obszarach działania:

video
play-sharp-fill

RODZAJE ODBIERANYCH MATERIAŁÓW:

 • SUPERSTOPY,
 • STOPY TYTANU,
 • ALUMINIUM (Aluminium lotnicze grup: 2000 i 7000),
 • STOPY NIKLU,
 • Inconel 750, 718, 625, 600, 713,
 • Stal nierdzewna: 15-5 ph, 17-4 ph,
 • Inne materiały na bazie niklu, kobaltu, molibdenu używane w produkcji lotniczej

OPIS:

Nicrometal S.A. współpracuje z największymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi z sektora lotniczego. Nasze usługi dostosowane są do wyjątkowej specyfiki branży aerospace. Wspieramy kompleksowo gospodarkę odpadami specjalistycznych stopów. Odbieramy i selekcjonujemy odpady produkcyjne stopów żelaza, niklu i kobaltu, – tzw, superstopy (superstopy żaroodporne, nadstopy), a także odpady ze stopów molibdenu, tytanu i aluminium.
Zebrany złom poddajemy procesom oczyszczania, przetwarzania i segregacji. Każda partia materiału jest starannie badana spektrometrami. Następnie czysty złom trafia z powrotem do hut, gdzie jest ponownie wykorzystywany w produkcji. Dostarczamy materiał najwyższej jakości, który jest ponownie wykorzystywany w bardzo wymagającym przemyśle lotniczym.
Naszą współpracę z przemysłem lotniczym opieramy również na przynależności do klastrów: Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, Wielkopolskiego Klastra Lotniczego, i Doliny Lotniczej.

KONTAKT W ZAKRESIE OBSŁUGI PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

video
play-sharp-fill

RODZAJE ODBIERANYCH MATERIAŁÓW:

 • ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ,
 • STOPY NIKLU,
 • STALI WĘGLOWEJ,
 • METALI KOLOROWYCH,
 • ODPADY NIEBEZPIECZNE,
 • makulatura,
 • zużyte oleje,
 • katalizatory,
 • rozpuszczalniki,
 • odczynniki chemiczne,
 • szlamy,
 • baterie,
 • zużyty sprzęt elektryczny,
 • przeterminowane produkty itp.

OPIS:

Nicrometal S.A. kompleksowo obsługuje firmy produkcyjne w zakresie odbioru wszelkich odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych. Poddaje je procesom recyklingu i utylizacji.

Podstawą naszej działalności jest pozyskiwanie złomu od firm produkcyjnych. W kolejnych etapach dostarczamy przetworzony i oczyszczony złom metali do hut w najbardziej optymalnej formie celem dalszego przerobu i ponownego wykorzystania w przemyśle. Procesom tym towarzyszą również procesy odzysku oraz utylizacji pozostałych odpadów produkcyjnych.

Nicrometal S.A. wykonuje także na zlecenie Klientów pełne dokumentacje dotyczące procedur recyklingu, np. prowadzenie kart ewidencji odpadów, rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez daną firmę, prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości dla Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego, doradztwo w zakresie segregacji odpadów.

KONTAKT W ZAKRESIE OBSŁUGI FIRM PRODUKCYJNYCH

video
play-sharp-fill

RODZAJE ODBIERANYCH MATERIAŁÓW:

 • tworzywa techniczne: PC, PC/ABS, PMMA, PA, PBT, PET, PET-G
 • poliolefiny: PP, PE, PS

OPIS:

Nicrometal S.A. zajmuje się odbiorem odpadów produkcyjnych w postaci tworzyw sztucznych. Dodatkowo zaplecze techniczne w postaci młynów mielących, rozdrabniaczy, wtryskarek i wytłaczarek pozwala nam na ponowne przetworzenie tworzyw sztucznych w gotowy produkt.
Zajmujemy się przygotowaniem pełnej dokumentacji związanej z odbieranymi odpadami, poddajemy tworzywa sztuczne procesom mielenia i regranulacji, a także jesteśmy w stanie samodzielnie wytworzyć z pozyskanego materiału nowe produkty.

KONTAKT W ZAKRESIE OBSŁUGI BRANŻY TWORZYW SZTUCZNYCH

video
play-sharp-fill

RODZAJE ODBIERANYCH MATERIAŁÓW:

 • tworzywa sztuczne i tekstylia,
 • stal węglowa,
 • stal nierdzewna,
 • żeliwo,
 • aluminium,
 • miedź oraz wszelkie elementy zawierające wymienione rodzaje materiałów,
 • materiały płynne, w tym także materiały niebezpieczne (ADR)

OPIS:

Nicrometal S.A. zajmuje się odbiorem wszelkich odpadów powstałych w trakcie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym.
Zagospodarowujemy odpady takie jak tworzywa sztuczne, złom stali oraz stali nierdzewnej, stopy innych metali oraz materiały opakowaniowe (np. tektura, folia, itp.).
Celem tych działań jest powtórne przetworzenie odpadów produkcyjnych w pełnowartościowy towar handlowy oraz zawrócenie go do procesu produkcyjnego zgodnie z założeniami gospodarki cyrkulacyjnej.

KONTAKT W ZAKRESIE OBSŁUGI BRANŻY AUTOMOTIVE:

Projekt GEKON

Projekt obejmuje opracowanie technologii odzysku tworzywa polimerowego z poużytkowej folii (PET-G) z nadrukiem barwnym oraz wytwarzania granulatu do dalszego wykorzystania w procesach produkcji elementów z tworzyw polimerowych. Badania obejmą analizę zmian budowy chemicznej i właściwości fizycznych polimeru (materiału bazowego folii) w wyniku czyszczenia i przetwarzania folii oraz określenie sposobów wykorzystania nowopowstałego wyrobu.

Prace rozwojowe obejmują ustalenie technicznych sposobów przeciwdziałania skutkom zmian zachodzących w łańcuchu polimeru w wyniku przetwarzania oraz przywrócenie materiałowi struktury podobnej do oryginału.

Efektem badań i analiz jest opracowanie założeń technologicznych recyklingu poużytkowej foli PET-G oraz przygotowanie dokumentacji i budowa instalacji demonstracyjnej do wytworzenia granulatu z zadrukowanej folii PET-G.